domingo, 10 de mayo de 2009

"Ladrón de bicicletas" (De Sica, 1948)

TITULO ORIXINAL: Ladri di biciclette

ANO: 1948

DURACIÓN: 88 min.

PAÍS: Italia

DIRECTOR: Vittorio De Sica

GUIÓN: Cesare Zavattini, Vittorio De Sica, Suso Cecchi d'Amico e Outros (Novela: Luigi Bartolini)

MÚSICA: Alessandro Cicognini

FOTOGRAFÍA: Carlo Montuori (B&W)

REPARTO: Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell, Gino Saltamerenda, Giulio Chiari, Vittorio Antoniucci

PRODUCTORA: P.D.S.

O NEORREALISMO ITALIANO

O neorrealismo é un movemento artístico cinematográfico que surxe despois da Segunda Guerra Mundial en Italia que terá influencias en disferentes países, incluso no cine norteamericano e que a súa vez recibirá influencias, por exemplo, do cine soviético. Iniciase no ano 1945 con Roma, ciudad aberta de Roberto Rossellini e segue despois con Ladrón de bicicletas (1948) de Vittorio de Sica e La tierra tiembla (1947) de Luchino Visconti. Estes tres cineastas foron os máis destacados do neorrealismo italiano.
O neorrealismo reflexa a realidade cotiá máis humilde e caracterízase por ambientes nos sectores máis desfavorecidos e pola importante presenza de actores non profesionais, sacados da rúa, como podemos ver na película ¨El ladrón de bicicletas¨.
As películas basadas no neorrealismo móstrannos a situación de Italia na posguerra, vítima da miseria, a violencia… e reflexionan sobre a frustración, pobreza, desesperación…
Debido á escaseza de platós dispoñibles para rodar as películas a partir de 1944 as películas recorreron a espazos naturais, rodadas no exterior, na rúa, coas devastacións da guerra como fondo. Unen o documental e a ficción para mostrar os problemas da sociedade. En ¨El ladrón de bicicletas¨ para a reprodución de espazos interiores Vittorio de Sica recorreu a un precario estudo sen unha das súas paredes.
A intención principal do neorrealismo consistía en reflectir a realidade tal cal era.
Un trazo que se pode ver no neorrealismo é que o acento desprázase do individuo á colectividade.
En canto á historia non hai unha intensa procura, a conclusión é incerta e os problemas son múltiples xa que veñen da situación bélica daquel momento. Os personaxes mantéñense entre o relativo benestar e a miseria absoluta. Elimínanse efectos da montaxe e úsase o plano- secuencia.
Na década dos cincuenta o Neorrealismo foi perdendo forza.
Os historiadores mostran como data final do movemento 1951, cando De Sica fai Umberto D.

ARGUMENTO:

O Ladrón de Bicicletas está situada na cidade de Roma na Italia de posguerra, a cal atopábase pasando penurias debido aos efectos da Segunda Guerra Mundial. O protagonista, Antonio Ricci, un obreiro que se atopaba no paro, consegue traballo como fixador de carteis pero para desempeñar o seu traballo necesitaba unha bicicleta. A súa muller María vende as súas sábanas para conseguir cartos e así poder comprar con eles unha bicicleta. Pero na cidade domina
a fame, os parados e xente de mal vivir e por iso no seu primeiro día de traballo, mentres fixaba carteis, róubanlle a bicicleta. Antonio intenta alcanzar ó ladrón pero éste fuxe e non consegue alcanzalo. Ten que recuper a bicicleta como sexa xa que sen ela quedará sen traballo e non pode permitirse tal cousa xa que a familia estaba pasando por unhas duras condicións de vida que se vivían naquela época de crise (ata o neno de tan só 8 anos traballaba como xornaleiro) e a partir dese momento Antonio e o seu fillo Bruno emprenden unha búsqueda xuntos por toda a cidade e os seus ambientes, desde os máis pobres, ata os máis privilexiados, para recuperar a bicicleta roubada. Mentres emprendían o camiño na procura por encontrar a bicicleta pai e fillo ensinan ao público como é a cidade de Roma, onde viven nese momento, e cómo son os seus habitantes, (xente que se mostra indiferente cara aos problemas dos demais). Antonio recorre cun compañeiro a un mercado onde vendían bicicletas pero non a atopa e despois diríxese a outro mercado onde ve ao ladrón escabullirse entre a xente. Despois de numerosas peripecias, Antonio decide roubar él mesmo unha bicicleta para poder sobrevivir e un día que ía co seu fillo Bruno, tras a súa desesperación, decide roubar unha que se atopaba na rúa perdendo toda a súa honradez e dignidade, pero veno e cólleno,e o neno que presenciaba a escena, consegue que non arresten ao seu pai.A escena final está constituída por unha imaxe depai e fillo camiñando da man,fustrados polos fracasos.


ANALIZANDO A PELÍCULA

Ladri di biciclette é unha película dirixida por Victtorio De Sica no ano 1948, e é o maior exemplo do neorrealismo italiano. Foi rodada despois da II Guerra Mundial contando con actores non profesionais.A búsqueda destes foi moi peculiar pois, De Sica realizou unha elección entre persoas da rúa sen experiencia, para poder así mostrarnos a cruda realidade dende dentro, mostrando unha maior naturalidade.A elección do rapaz que interpretaría o papel de Bruno foi especial, pois os criterios nos que se baseaba o director para elixilo eran simplemente a súa forma de camiñar. É así que o que finalmente pasou a ser o elixido para interpretar o papel , despois dun longo casting, un rapaz que presenciaba a rodaxe da película. O resultado foi verdadeiramente espectacular, pois o fín da película,que non era mais que mostrarnos a cruda realidade da época, foi logrado, era un fín mais que reivindicativo,testimonial,documental…coa intención de mostrar as calumias polas que se pasaba.Este resultado non foi traballo exclusivo dos bos actores que resultaron ser os elixidos para a rodaxe, senón que a eles se lle suman a boa prespectiva de rodaxe das rúas e ambientes da Roma de posguerra, rúas sen decorados artificiais, senón que se rodaba o que había,sen aumentos e sen restrincións, sendo así que os ángulos de cámara de cada plano están en función do que se quere transmitir.

As imaxes que se nos mostran transmiten as necesidades e penurias polas que pasaban os habitantes da cidade.A mostra disto está presente durante toda a rodaxe pois, as escenas mostran, todas elas, unhas con maior intensidade e outras con menor,pero , ao fin e ao cabo, todas elas, a cruel realidade da época.Un exemplo claro destas imaxes é, nada mais empezar a película, a escena do reparto de postos de traballo,algo moi habitual naqueles tempos pois, o traballo, escaseaba, e o paro era cada vez maior, mostrándose unha loita constante do home por sacar adiante a súa familia.Tamén as longas colas polas que había que pasar para subir a un autobús, para acudir a unha casa de empeños, para falar coa vidente…As escenas de rúas cheas de mendigos, prostíbulos e de roubos están tamén moi presentes ao longo da película.Son escenas que mostran ben a Roma de posguerra,planos amplios da cidade azotada pola miseria, e a utilización de efectos como a chuvia, que mostran un nivel mais amplo de dificultade ante os problemas de búsqueda . Os contrastes entre a pobreza e a riqueza deixabase ver en ocasións. Exemplo disto é a sublime escena do restaurante como modo de reconciliación entre pai e fillo,unha escena cruda pero real, onde o neno rico se intenta mostrar superior ante Bruno,o neno pobre. É ésta unha escena que nos mostra ése carisma do pai cara o fillo,ese amor, esa preocupación que o pai sinte ao pensar que ao seu fillo lle pode faltar de algo, esa intención de compracelo en todo canto pode ante a mirada triste do rapaz cando éste mira ao neno rico.Ésta preocupación está presente durante a maior parte do tempo, pois unha imaxe clara disto que se presencia é tamén o momento no que pai e fillo se separan en busca do vello que escapara e que, solo él sabía onde se encontraba o ladrón da bicicleta. É neste momento, na separación para a busca, cando, a causa dun accidente no río onde un rapaz afoga e o cal fai que a atención recaia sobre él, o pai sinta unha angustia inmensa ao pensar que aquel rapaz pode ser o seu fillo.O momento no que o pai se decata de que Bruno, o seu fillo, está presenciando a dura escena dende o alto dunhas escaleiras, transmítenos ese acougo,ese alivio de sentir que o que por instantes pensaches e causaba dor e angustia en ti, non era mais que unha preocupación que surxe do medo a que a persoa que tanto queres lle pase algo, e fainos pensar que,aínda que se pense que nada pode ir peor, sempre hai algo peor na vida.É pois que a relación entre pai e fillo é, durante toda a película algo especial, pois en canto van sucedendo acontecementos, ésta relación vai madurando e evolucionando , o neno aprende algo de cada escena e, esa búsqueda tan desesperada polas rúas, acaban cunha escena impactante na que, pai e fillo da man,emprenden un camiño cheo de contrastes…unha felicidade presente polo final do pai,que non resultou arrestado, e unha tristeza que continúa pola non eficacia da longa búsqueda da bicicleta.

Como escenas a analizar por se trataren de algo moi influencial para a comprensión da película están as escenas que se suceden unha tras outra apartires do momento no cal o roubo da bicicleta se executa.É asi que os planos nos cales o home,desesperado na busca daquelo que tanto necesita,a súa bicicleta, están presentes en todo momento un número moi elevado de bicicletas que pasan por diante del ,e que causan nel unha desesperanza e impotencia ante a súa incapacidade de encontrala e pensando que, aínda que unha morea delas pasen por diante del, él non é capaz de conseguir unha, como algo necesario para a súa supervivencia.Hai dúas escenas mui significativas ao longo da obra tendo como centro as bicicletas.Unha delas é o momento no cal, o neno, no medio do mercado ,coa compañía do seu pai ,buscan desesperdamente a bicicleta.Éste, intentando resguardarse da chuvia que está a caer, tropeza e cae.O neno rápidamente se levanta e en cuestión de segundos,unha chea de bicicletas pasan polo lugar no cal o neno,segundos antes, caera.Inténtasenos mostrar aquí unha situación real do momento que é que, “se te paras, te pisan”, pois se o rapaz non fose tan veloz en levantarse, éste sería atropellado.Unha situación que intenta mostrarnos esto tamén é a secuencia na que o rapaz ronda polo medio da rúa e que apiques estiveron de atropellalo os coches, tirando mais ben para o final da película.

Con respeto a banda sonora ésta é dramática e dolorosa, e intenta situarnos aínda con maior viveza dentro da cruda realidade, tratándose, por decilo dalgún xeito, da esencia mesma da película.Móstranos que é o que sinten os personaxes en cada momento.Añade tensión ás duras situacións e, súmase a esto, os momentos sen diálogos nos cales solo pervive o silencio que,mostran perfectamente,sen unha soa palabra,o significado da escena.

Video onde as diferencias entre as clases sociais son visibles:

CARACTERISTICAS DOS PERSONAXES

.ANTONIO:É o símbolo do home europeo da posguerra.Está angustiado por non poder sacar adiante a súa familia, representa a honrradez ata os límites da necesidade, e mostranos a desesperanza ante a insolidaridade dunha sociedade urbana.

MARÍA:Representa a muller da sociedade machista, que non traballa fora da casa e que se ocupa da familia.É sacrificada e está centrada en solucionar os problemas da familia.Ten a credulidade da masa,vai a ver unha vidente e pon a súa fe en ela para encontrar esperanza.

BRUNO:é moi pequeno , quizais teña uns 8 anos e xa traballa para traer un salario a casa,é moi autónomo e ten actitudes de adulto con respecto ao traballo e a responsabilidade que supón os seus conocementos sobre a mecánica da bicicleta...pero é un neno que necesita admirar ao seu pai e se sinte doido cando o tratan como a un neno ou cando ve ao seu pai acusado en público por roubar.

O LADRÓN: é un mozo xoven, que seguramente roubou por necesidade.

Hai outros personaxes secundarios, como o policía que non lle importaba o roubo dunha simple bicicleta e non trata de ir mais aló do seu deber.

Veciños do ladrón:formaban unha piña ao defender a un dos seus, incluso rozando a ameaza dos mafiosos.

A masa:tan insolidaria que se mostra na búsqueda da bicicleta de Antonio, logo axudan a un rapaz que afoga no río.

O barrendeiro:un home campechano,que ten o seu traballo, e no seu tempo libre pasao cun grupo de teatro...aínda conserva a súa humildade e dalle parte do seu tempo a Antonio para buscar no mercado a bicicleta.

BIBLIOGRAFÍA:

Wikipedia

italica.rai.it

geocities.com

tva.com


(Traballo firmado por L G V e L V C)

sábado, 25 de abril de 2009

"El color púrpura" (Spielberg, 1985)


FICHA TÉCNICA:
Título original: The Color Purple
País: Estados Unidos
Año: 1985
Dirección: Steven Spielberg
Público al que se dirige: Adulto
Clasificación: Todos los públicos
Información adicional:
Premio Nacional de la Crítica, nominada a once Oscars de la Academia de Hollywood

FICHA ARTÍSTICA:
Albert Danny Glover / Celie Whoopi Goldberg / Shug Margaret Avery / Sophia Oprah Winfrey / Harpo Willard Pugh / Nettie Akosua Busia / Joven Celie Desreta Jackson / “Señor mayor” Adolph Caesar / Mary Agnes Rae Dawn Chong


Sinopsis.
Película basada en la novela de Alice Walter, ganadora del Premio Pulitzer, que cuenta la vida de una mujer a lo largo de varias décadas (1909-1937) y que nos muestra la dura vida de los afroamericanos de esa época
La historia se centra en la vida de Celie, la cual tiene 14 años y está embarazada de su propio padre. Partiendo de este momento, se cuenta su difícil existencia durante los siguientes treinta años. El padre de Celie la vende a un hombre que la maltrata y la tiene esclavizada durante la mayor parte de su vida, en los que es separada de su hermana Nety, que es llevada a África
La historia refleja la lucha de una mujer negra no sólo contra el racismo de la cultura blanca, sino también contra las actitudes fomentadas desde el patriarcado negro.
Se describe la búsqueda de la dignidad de una mujer negra, humillada y sometida, que logra su independencia enfrentándose a un marido brutal y a un medio opresivo y racista.
Alice Walker y su novela.
Walker ha escrito novelas, relatos, ensayos y libros de poemas. Sus escritos suelen centrarse en las luchas de los afroamericanos, especialmente las mujeres, y su testimonio contra las sociedades racistas, sexistas y violentas. También escribe sobre el papel de la mujer
negra en la cultura y la historia. En 1982, Walker publicó su trabajo más conocido, la novela epistolar El color púrpura. Este libro obtuvo un absoluto éxito comercial. Acabó convirtiéndose en un bestseller que en 1985 vería una adaptación cinematográfica dirigida por Steven Spielberg, en la que ella misma se encargó de adaptar el guión, y su secuela como musical de Broadway en 2005. Además del Premio Pulizter en 1983, también ganó el American Book Award por este libro. El libro ha recibido numerosas críticas centradas en la imagen que el libro da de los hombres afroamericanos. Cuando fue publicado, había críticas sobre los perfiles de los personajes masculinos, ya que se les describía como abusadores o bufones. Las críticas se intensificaron cuando la película vio la luz, ya que la trama de ésta corta una significativa parte del libro en la que se cuenta una reconciliación entre Albert y Celie, la protagonista.
La relación existente entre la experiencia vital de la autora y sus obras.


-Los primeros años y la influencia de su madre
Walker nació en Eatonton (Georgia, Estados Unidos)
y su familia tiene sangre cherokee, escocesa e irlandesa. Fue la octava y última hija de Willie Lee Walker y Minnie Talulah Grant, que eran nietos de esclavos y aparceros en la pequeña comunidad agrícola sureña y vivían en una minúscula cabaña. Según indica Carmen Alborch en un capítulo de su libro Libres, ciudadanas del mundo dedicado a esta autora, las relaciones de Walker con su padre fueron conflictivas, especialmente cuando la joven mostró interés por los trabajos intelectuales. Su madre se dedicaba al servicio doméstico y también era costurera. No soportaba los malos tratos y se marchó de casa de su propio padre, que intentaba tratarla mal. Esto parece indicar que su madre pudo ser la figura en la que se inspiró para diseñar a Alice, la protagonista de su principal novela. Además, su madre –no se sabe si de manera consciente o no- pareció señalarle el destino cuando, tras ahorrar durante mucho tiempo, le regaló tres objetos: una máquina de coser que le permitiría ser independiente, una maleta para que viajara y regresara y una máquina de escribir.


-El trauma de la ceguera
Cuando a los 8 años jugaba con sus hermanos a indios y vaqueros, uno de ellos le disparó con una escopeta de perdigones y dejó a Walker tuerta de por vida. Para la escritora éste fue un acontecimiento que marcó su vida porque su familia trató el suceso como un accidente mientras que ella lo consideraba un acto totalmente deliberado. Por otro lado, la cicatriz dejó en ella un profundo sentimiento de fealdad, aislamiento y soledad y se vio discriminada por otros niños y niñas, sintiéndose incapaz, debido a ella, de mirar a los ojos a otras personas. Probablemente esto influyó de varias formas en su literatura, ya que, en su opinión, su desarrollo como escritora se inició porque pudo quedarse fuera y observar. Es decir, la herida le proporcionó consciencia y lucidez.
Además los personajes de sus novelas atienden a multitud de asuntos (sociales, políticos, económicos o culturales, entre otros), pero estas circunstancias se mueven con un impulso interno: la conciencia. Por ello, la cuestión que se repite en la obra de Walker es cómo cambian las personas y qué les hace cambiar.
ANÁLISIS DE LA REALIDAD (MARCO SOCIO-ECONÓMICO, HISTÓRICO,
GEOGRÁFICO, ETC. DE LA HISTORIA.)


El marco en el que transcurre el argumento de la película es el Sur de los Estados Unidos. La esclavitud ha sido oficialmente abolida tras la Guerra de Secesión, en 1865, pero el sistema todavía está marcado por una fuerte segregación racial. En la trama todos los personajes fundamentales son afroamericanos, y su contacto con la población blanca es muy limitado y desigual.
La aristocracia de la zona aún considera a negros y negras válidos únicamente como sirvientes, y se mantiene la visión de la gente de color como seres salvajes, sexuales e ignorantes.
Históricamente, es un momento complejo, en el que la solidaridad racial se ha impuesto a todas las demás variables (edad, género, cultura, etc.), imponiendo una norma tácita de “los negros con los negros pase lo que pase”. Este sistema ha difuminado otros tipos de discriminación, y entre la población de color se toleran abusos de hombres hacia mujeres, por ejemplo, sin que pueda surgir resistencia. Cualquier gesto de rebeldía por parte de la mitad femenina de esa población se interpreta como una traición a su raza y su cultura. En nombre de la unión frente a los blancos/as, las mujeres negras han de renunciar a sus propias reivindicaciones de género. La doble militancia aún no está permitida.
TEMAS BASADOS EN LA SOCIEDAD DEL MOMENTO.

-Violencia contra las mujeres en el hogar (incesto, maltrato doméstico...).

Las relaciones de Celie con los hombres de su familia están marcadas por el maltrato constante. Primero, su padrastro abusa de ella, llegando a dejarla embarazada (le quita al bebé condenándola al silencio con sus amenazas: “Será mejor que no se lo cuentes a nadie más que a Dios”). Luego, el marido que le han impuesto, al que ni siquiera se atreve a llamar por su nombre, la agrede constantemente de forma verbal, física y sexual.
Para Celie, joven sin educación y de fuertes convicciones religiosas, las agresiones son una “cruz” y un destino que debe soportar callada para lograr la paz eterna después de su muerte. Pero todo tiene un límite...

-Segregación racial.

Es un mundo marcado por el trabajo duro, la espiritualidad y la libertad recientemente conquistada. Los conceptos de familia racialmente pura, pecado y respeto a los ancestros dominan las relaciones y las decisiones a tomar. Los encuentros con blancos/as suelen ser traumáticos, porque aún no hay tradición de respeto al diferente, y todavía hay una asociación directa entre raza, educación y clase social (blanco = acomodado, educado; negro = pobre, ignorante).
Comentario.
La película arranca con un plano sobre un campo de flores de color púrpura en el que se encuentran unas niñas negras que juegan alegres y despreocupadas. Esta imagen muestra una felicidad que pronto será rota por la aparición del padre, quien irrumpe con violencia y que refleja la clave del propio relato, pues años después se observa en la protagonista todo el daño causado por su padre ( como es el caso de sentirse fea y de no querer mostrar su sonrisa).

En esta historia la mujer negra recibe el peor trato, esclavización y desconsideración a lo largo de su vida, no de los blancos sino precisamente de un hombre negro de su misma escala social; así pasa casi siempre en este mundo pues al enemigo, más que tenerlo lejos, lo solemos hallar dentro del propio clan de iguales, familia o grupo de personas cercanas que se supone son las que mejor nos conocen. Por todo ello tendrá que ser otra mujer la que le abra los ojos y le transmita espíritu de liberación a esta negra humilde, esclavizada y sufridora, una mujer con personalidad, vitalista y capaz de enfrentarse a los problemas y decir: "NO".

Celie logra tener una recompensa final, aunque para ello haya tenido que aguantar y aguantar. Nada de rebeliones, ni siquiera el abandono final de su maltratador lo es del todo, porque pronto aparecen los remordimientos que le hacen ver a Albert tras la ventana. Esto es una de los mensajes claves de la película pues se da a entender que por muy injustas que sean las situaciones, no cabe otra cosa que soportarlas con resignación; pues cualquier otra alternativa podría tener consecuencias mucho peores.

La religión se encuentra presente en todo el relato. Dios es el interlocutor al cual se debe acudir ante la maldad. La paciencia de Celie se verá recompensada por la inesperada herencia, y el culpable pagará con el abandono y el desmoronamiento de su vida. Por todo esto se puede entender que la justicia no es humana, sino divina, y lo único que cabe hacer es confiar y esperar a que llegue cuando corresponda. Aunque también puede entenderse desde una perspectiva muy humana mediante la cual Celie sería una mujer que tras un largo cansancio se revela y logra la felicidad por sus propios medios.

Al final de la historia, cuando se siente un rechazo hacia el hombre que hace de malo y odioso maltratador se observa como mediante sus propios medios realiza una acción noble y buena con la cual pretende devolver algún bien a la persona que le causó tanto daño.

En el final de la película se regresa a una escena semejante a la inicial, en la cual se retoman los cánticos y los juegos entre las dos hermanas sobre un campo a la hora del crepúsculo. El amor ha triunfado, la felicidad vuelve mientras que cada cosa tiende a ocupar su sitio.


-El reencuentro entre las dos hermanas:
ASPECTOS SOCIOLÓGICOS:

-Características de las mujeres principales, de quien dependen y nivel de sometimiento.

Celie: La historia gira entorno a su persona. Es humillada, ultrajada y mantiene una autoestima exánime desde la infancia, Celie comparte sus penas únicamente con Dios, manteniéndose firme gracias a una fortaleza inquebrantable. Su personalidad se va fortaleciendo ante la opresión sufrida y logra imponerse a cualquier dificultad. Esta sometida por Albert pero a lo largo de la historia recibe gran fortaleza de Suhg, la cual le enseña principalmente a valorarse a si misma.

Nettie (hermana de Celie): Es de gran importancia en la historia pues Celie la protege ante cualquiera adversidad. Las cartas que le envía esta a Celie son decisivas para que esta abandone al hombre que tanto daño les causo, pues el era el que impedía que las cartas llegasen a manos de Celie, en caso de que no descubriese este hecho, quizás nunca lograría alcanzar la fuerza suficiente para enfrentarse a el.
Al comienzo de la historia parece que será la siguiente en sufrir el sometimiento de su padre o del propio Albert, pero después se observa como logra escapar ante la llegada de tales sucesos. Destaca por lograr una vida decente, libre y sin temor.

Shug: Su personalidad cambia según trascurre el relato. Al principio no mira con buenos ojos a Celie pero con el tiempo ambas logran entenderse y forjan una gran amistad. Esto causa que sea Shug la que más respete y ayude a la propia Celie, consiguiendo incluso que esta última logre superar sus complejos. Es la imagen de la mujer más independiente pero también la más marcada por el rechazo de su padre, pues es una “pecadora” que busca constantemente el perdón de su padre, el sacerdote del pueblo.

Sofia: Es la mujer de Harpo. Destaca por ser una mujer decidida y rebelde. Su rebeldía la conducirá a la destrucción física y moral. Por defender su persona es encarcelada y separada de su familia. Luego se convierte en la sirvienta del alcalde mientras Mary Agnes pasa a ocupar su lugar en la vida de Harpo, el cual no logra olvidarse de Sofía. Al final Mary Agnes marcha también con Shug con el deseo de triunfar en la musica y Sofía regresa a su hogar. La separación de Sofía y Harpo surge por el deseo que tienen ambos de ser superiores ante el contrario.
-Relaciones y vínculos entre las mujeres frente a las diferentes formas de lograr la ansiada liberación.

Las mujeres evolucionan a lo largo de la historia, cada una tiene unos comienzos diferentes pero siempre duros y trágicos, sucesos que marcan su vida desde el comienzo. La relación y el apoyo entre ellas fomenta que estas evolucionen y logren una vida mejor.
Todos los casos están relacionados pues: Netti se marcho porque Albert la obligó, Sofía es llevada a la cárcel por no considerarse inferior a los demás y defender su integridad, Shug aprende de sus errores y es perdonada por su padre gracias a ello, y entre todas estas historias enlazadas destaca la de Celie, pues esta mujer evoluciona desde su niñez hasta su madurez total y pasa de ser sometida por su padre a serlo por Albert, hombre que no la aprecia ni la valora, a ser una mujer que se valora y que logra hacerle frente a todos sus males con tal de lograr un poco de felicidad.
Celie perdiera la ilusión por no saber nada de su hermana pero tras encontrar las cartas recobra la ilusión que la mantenía viva y despierta para seguir luchando.
Cuando llega el momento de ver a Nettie y a sus hijos, los cuales por diferentes circunstancias fueron cuidados por su propia tía, Celie ya es mayor pero sin embargo ella mantiene que nunca antes se había sentido tan joven.
Todas las mujeres se relacionan y se apoyan a lo largo de la historia por ello de casa suceso se puede descubrir un trocito de sus complicadas personalidades.

-La importancia que adquiere durante la película la educación, la formación y la lectura.

Las principales protagonistas de la obra hacen un gran esfuerzo por aprender todo lo que no saben.
Nettie era una niña a la cual le gustaba mucho aprender pero su época de misionera será lo que fomente enormemente su cultura, sin embargo Celie necesita en la mayoría de los casos la ayuda de alguien, al principio es su hermana la que le proporciona formación, más tarde se apoyará en Shug, la cual es una mujer preparada, libre y dueña totalmente de sus actos. Destaca el caso de Sofía pues es una mujer segura de si misma y luchadora ante sus ideales pero no destaca por la preparación que tiene.
Todas las mujeres demuestran tener un gran corazón incluso en los momentos más difíciles.

-Cambios producidos en el amo y señor.

Albert muestra su poder ante todos los miembros de su familia. Todo está supervisado por el, pues el manda en sus tierras y en la casa. Solo Shug a conocido un Albert diferente del que se muestra en la historia. Albert gobierna la vida de quienes lo rodean y los somete bajo sus decisiones.
El daño que este le proporciona a Celie es desorbitado y es ella quien logra alcanzar el valor suficiente para hacerle frente a este y marcharse de su lado.
Con el paso del tiempo el poder de Albert va disminuyendo, un hecho que lo ocasiona es la presencia de Shug pues ella interviene en diferentes acontecimientos.
Albert, tras su abandono, se siente solo y desdichado y finalmente logra comprender el daño que causo, por ello intenta recompensar a Celie con el regreso de sus hijos.

-Educación de las personas adultas.

Los comportamientos varían de unas personas a otras, pero es preciso destacar la diferencia que existe en el comportamiento, la forma de ser y de actuar de los hombres y de las mujeres. Mientras ellos acostumbran a mostrarse más poderosos y con un aspecto de superioridad, ellas por el contrario no buscan eso, lo que pretenden es luchar para lograr la libertad suficiente y poder así tomar sus propias decisiones y ser dueñas de sus propios actos.Un aspecto que se destaca a lo largo de la historia es la ayuda que se proporcionan unas mujeres a otras en los momentos más complicados, lo que da a entender que para ser una buena persona no es necesario tener una gran formación.
EL COLOR PÚRPURA.

El color púrpura hace referencia positivamente a experiencias místicas límites y a fuerzas espirituales, pero negativamente también representa el egocentrismo, la tiranía y el abuso del poder. Por lo tanto, el color púrpura representa una combinación equilibrada de dos extremos. Nos transporta a experiencias místicas límites y nos proporciona fuerza espiritual.

El estadio púrpura (fase o período) se refiere a una visión del mundo donde lo que los individuos buscan y demandan es una protección maternal o paternal, donde lo prioritario es la obtención de amor. Generalmente este estado hace referencia a personas que se ven condicionadas por su necesidad de amor.

En esta historia el color púrpura está muy presente y se alude a el mediante los paseos por el campo soleado junto a las flores de dicho color.

La música, de gran importancia en la película.

La música está, en la historia de los Estados Unidos, íntimamente ligada al pueblo afroamericano. Hay estilos propios (el soul, el jazz, el blues...) que luego fueron adoptados por los blancos/as, pero que tienen raíces en la situación peculiar de negros y negras en América. En esta película, cargada de espiritualidad, el gospel (música espiritual) ocupa un lugar fundamental en la narración. Las canciones que se cantan en la iglesia, e incluso las que Shug interpreta en la taberna, tienen un contenido muy significativo para Celie. Por ejemplo, cuando la amante de Albert la llama “hermana” en la canción que le dedica, el vínculo de sororidad entre ellas se hace público.Y cuando Celie ha experimentado su particular catarsis y los pecadores Albert y Shug se han redimido, el templo y la taberna se hacen uno cantando Dios quiere decirte algo.
(La película incluye una excelente banda de sonido de Quincy Jones).

Relación de la película con Alexis de Tocqueville.

El hecho de que la película esté protagonizada por negros en Estados Unidos, puede llevarnos a la idea de que asistimos a una historia de liberación del oprimido frente al opresor. Incluso, viendo que la violencia emana de la familia, podríamos aventurar una crítica despiadada contra esta institución. Pero en toda esta historia podemos destacar que el blanco no se muestra como principal opresor de la raza negra, sino que los mayores opresores surgen de la propia raza.
La visión de la familia puede resultar, de entrada, ambigua. Por una parte, padre y marido representan para la protagonista la fuente de todos sus sufrimientos. Por otra la relación de las dos hermanas supone la única válvula de escape a la situación.
Según Tocqueville, en su obra “La democracia en América”, los lazos familiares en un país aristocrático son diferentes a los existentes en un país democrático, pues este último sistema proporciona mayor igualdad entre individuos y favorece que los lazos familiares se estrechen a causa de que la figura paterna pasa a ser menos rígida.
El problema no es la institución familiar, sino una mala concepción de ella. La familia no es mala; lo malo son las malas familias. Así, los hijos de Celie, tal como le cuenta su hermana, son felices, pues crecieron en una familia rodeados de cariño, y es ella misma la que, por azar, se encargó de cuidar de ellos.
No es que haya familias buenas y malas, es que las malas lo son porque no son auténticas familias. Por ello se destaca el hecho de que Celie nunca se casó con Albert, ni su padre era su padre, sino su padrastro, con lo cual, además, se evita la infamia de que los propios hijos sean al tiempo sus hermanos.

Segundo Alexis de Tocqueville la democracia fomenta la libertad y por ello en un sistema democrático se le proporciona a la mujer más conocimiento desde niña para que en un futuro esta sea más consecuente con sus palabras y actos, en cambio, en sistemas aristocráticos la mujer no es educada ante posibles peligros, aspecto que se deja ver claramente en esta historia a causa de la gran carencia de formación en ciertos personajes, lo que conlleva a determinados sucesos.
En países aristocráticos la posición social separa en muchos casos a hombres y mujeres, pero al mismo tiempo que el estado social los separa, su atracción los une. La democracia favorece la libre elección, el hecho de que los matrimonios no sean pactados y se creen libremente favorece una mayor motivación y se reducen las infidelidades pues estas uniones vienen dadas por los gustos e ideales particulares. Causa de la unión concertada es la de Celie y Albert, pues ella no cuenta en la decisión y Albert, en verdad, no siente nada por ella, solo consiste en una unión por conveniencia.
La democracia iguala en parte las diferencias sociales pero no iguala la figura de la mujer a la del hombre.
Según Alexis de Tocqueville, en América se mantiene una clara diferencia en las funciones que realizan los hombres de las mujeres, pues la figura del hombre se mantiene como algo superior. De todos modos, las mujeres no entienden esto como una limitación de sus derechos pues ellas son valoradas y respetadas (hecho poco destacado en la película, pues solo Shug es valorada y causa de ello, principalmente, es su belleza)

Por otro lado, las relaciones entre señores y criados varían de un país aristocrático a uno democrático. En los sistemas aristocráticos existe una clara diferencia entre señores y criados, por eso el señor ejerce un gran poder sobre sus criados mientras que en un sistema democrático dichas relaciones se igualan, aspecto que se puede observar cuando Sofía pasa a ser la criada de la alcaldesa.

Principales fuentes de información:

Wikipedia.
Significado de los colores, el lenguaje de los colores.
Manuales Históricos y Socio-económicos.
Cine y Educación.
(Traballo firmado por ICO e RLC)

miércoles, 1 de abril de 2009

"L'Ami de Mon Amie" (Rohmer, 1987)


TÍTULO ORIGINAL: L'Ami de Mon Amie
AÑO : 1987
DURACIÓN: 98 min
PAÍS: Francia
DIRECTOR: Éric Rohmer
GUIÓN: Éric Rohmer
MÚSICA: Jean-Louis Valero
FOTOGRAFÍA :Bernard Lutic, Sabine Lancelin
REPARTO: Emmanuelle Chaulet, Sophie Renoir, Anne-Laure Meury, Eric Viellard, François-Eric Gendron
PRODUCTORA: Les Films du LosangeARGUMENTO DE L A PELÍCULA

Blanche es una chica tímida e introvertida que llega desde Cergy-Pontoise a un moderno barrio de París, donde la han nombrado responsable administrativa del ayuntamiento. Por casualidad, conoce a Léa, una chica extrovertida, alegre, simpática y muy sociable que hace que pronto entablen una buena amistad, a pesar de ser muy diferentes. Mientras Léa mantiene una relación con Fabien, Blanche debido a su timidez le cuesta relacionarse y establecer nuevas amistades. Blanche se siente atraída por Alexandre, un atractivo joven, amigo de Léa y Fabien. La inestabilidad en la relación de Fabien y Léa lleva a ambos a separarse e iniciar una vida por separado, por lo que transcurrido un tiempo Fabien iniciará una buena amistad con Blanche y Léa con Alexandre, llegando ambas parejas a enamorarse.

COMENTARIO

L’ami de mon ami es un filme que presenta un juego amoroso a cuatro bandas, se caracteriza por su lentitud, simplicidad, la importancia de la naturaleza, los espacios urbanos, los colores… La lentitud se puede apreciar en el desarrollo de obra, pues su estructura lineal hace que en el transcurso de la historia el espectador pueda conocer todos los detalles, lo que nos permite un perfecto conocimiento de los conflictos, relaciones, lugares que frecuentan, paisajes…A esto contribuye que transcurra en un espacio concreto. Ésta lentitud está relacionada con el interés del autor por mostrar los sentimientos amorosos de los personajes, personajes jóvenes prototipos en sus películas. Además dicha característica de la película permite percibir también las distintas fases por las que pasan los protagonistas hasta llegar a enamorarse. En la obra la simpleza posee un papel destacado, la cual se podría reflejar en el ambiente, la arquitectura, la naturaleza, los colores, los espacios…incluso en los personajes, en sus vestimentas, sus actitudes, etc. Los colores son muy escasos en la obra, y podríamos decir que se limitan prácticamente a: blanco, verde, azul, rojo, gris y negro, todos ellos de tonalidades apagadas que no resaltan las cosas más básicas sino que hacen que el espectador busque un significado más allá, produciendo diferentes sensaciones de las que no somos conscientes, por lo que podemos pensar que estos colores están escogidos con un fin determinado. El blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la virginidad. Se puede observar en la vestimenta, en los edificios…;El color rojo es el del fuego y el de la sangre, por lo que se le asocia al peligro, la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, así como a la pasión, al deseo y al amor. Es un color muy intenso a nivel emocional. Mejora el metabolismo humano, aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión sanguínea, todos ellos son rasgos propios del enamoramiento, muy presentes en la obra; El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la estabilidad y la profundidad. Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la verdad. Es un color fuertemente ligado a la tranquilidad y la calma. En el filme lo podemos observar en el cielo, el aire, el agua, el mar…por ejemplo en los encuentros entre Fabien y Blanche al aire libre, en el lago, el campo. Incluso en la ropa, lo que podría reflejar el estado de ánimo de los personajes, como por ejemplo, en el encuentro de ambas parejas en una fiesta de un conocido, en la que ambas protagonistas visten de azul; El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. El color verde presente en el campo, los árboles, la hierba…se puede ver en el encuentro amoroso que mantienen Fabien y Blanche, dónde la naturaleza es testigo de la pasión de ambos y de la emoción que esto despierta en la protagonista; El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la muerte y el misterio. Es el color más enigmático y se asocia al miedo y a lo desconocido. El negro representa también autoridad, fortaleza, intransigencia. También se asocia al prestigio y la seriedad, lo que se aprecia en Alexandre, hecho que puede favorecer la atracción que provoca en las mujeres.
La naturaleza tiene un importante papel, apareciendo con frecuencia en multitud de escenas. En parte es el motor de la historia ya que favorece los encuentros entre los diferentes personajes, especialmente entre Blanche y Fabien, puesto que ambos comparten muchos gustos en común, y les gusta practicar diferentes deportes en la naturaleza.
Los espacios urbanos se caracterizan por la sobriedad y funcionalidad sin presentar elementos decorativos. Podemos asociar esto con el mobiliario de Blanche, el cual se caracteriza por el utilitarismo, simplicidad…que hacen de su hogar un lugar sencillo. Además de esto, como se trata de un espacio urbano concreto favorece los encuentros casuales entre los personajes y también que compartan costumbres. Con relación a esto podemos destacar los repetidos encuentros en el mismo día entre Blanche y Fabien, favoreciendo que comiencen a conocerse. Por otro lado también podemos hablar de los encuentros fortuitos de Alexandre y Blanche en la urbe.
Destaca el tono desenfadado de los encuentros al aire libre y los diálogos llenos de matices, mientras la situación de cada pareja se va transformando.
La historia de la películas transcurre siempre en presente sin utilizar recursos como la analepsis o la prolepsis.

PROTAGONISTAS

Otro hecho a destacar es la predilección de Rhomer por personajes jóvenes, cuyos nombres están escogidos con el fin de ayudar a transmitir mejor la historia: Blanche es un nombre de origen francés cuyo significado es blanco y brillante, lo que podría asociarse con la actitud siempre resuelta de la protagonista e incluso con el cargo que ejerce profesionalmente; Léa es un nombre femenino de origen latino, es el femenino de león, su significado es "Aquella que es impetuosa, audaz y valiente", características o rasgos definitorios de su conducta. Esto se puede observar en sus decisiones acerca de sus relaciones amorosas con Fabien y Alexandre, pues no duda en dejar a su novio y comenzar una nueva relación con un desconocido y a continuación con Alexandre, el hombre del que estaba enamorada su mejor amiga. Alexandre es un nombre propio de personas cuya personalidad se caracteriza por agradar a los demás. Le gusta sentirse deseado y despierta simpatías. Esto se apreciar en la atracción que despierta en las mujeres; el nombre de Fabien es propio de personas de pensamiento impaciente, que se distinguen por su delicadeza, les gusta que les den seguridad. Son racionales, cariñosos y les gusta estar siempre en compañía de sus amistades.
Adrien, la novia de Alexandre, aunque es un personaje secundario, juega un papel importante porque aunque aparece en escasas escenas, su relación con Alexandre condiciona en cierta medida el desarrollo de los acontecimientos.

BLANCHE


Podríamos decir que es el personajes más destacado del filme y por tanto en el que más se puede apreciar sus conductas, pensamientos, gustos…Con este personaje el autor introduce importantes aspectos a destacar como pueden ser su actitud tradicional, conservadora, respetuosa…que ejerce al no querer comenzar una relación con Fabien por el simple hecho de ser y haber sido el novio de su amiga Léa; su timidez le afecta a la hora de relacionarse, lo que hace que se sienta mal consigo misma, frustrada…En esto se puede ver una evolución en la forma de ser y de actuar de la protagonista desde el comienzo de la obra al final de ésta, pues tras conocer a Léa y hacer nuevas amistades logra conseguir una mayor facilidad para relacionarse. Sin duda, su aficción al deporte favorecerá este hecho.

ROHMER
(Nancy, 4 de abril de 1920)

En este filme, sexta y última entrega de Comedias y proverbios, podemos ver como el cine de Eric Rohmer se caracteriza por su simplicidad y agudeza intelectual, en climas de profunda empatía con las locaciones y con aquellos personajes que definen el sentido moral de cada una de sus historias. Los personajes buscan llegar a un objetivo y esa misma búsqueda resulta ser el punto central de la mirada de Rohmer. El amor, las relaciones humanas y el engaño son el principal protagonista que da lugar a una sensación ambigua de inseguridad y deseo contenido.MICROSOCIOLOGÍAPor microsociología se entiende una de las perspectivas de la sociología que se ocupa de la interacción social en una escala reducida. A menudo se sustenta más sobre la observación directa que sobre datos estadísticos. Los objetos de estudio clásicos de la microsociología han sido la familia, los grupos de iguales, la pareja y las estructuras básicas de comportamiento en las relaciones. Se observa cómo de la interacción nacen las relaciones sociales, que van estructurando los distintos roles. Algunos sociólogos franceses consideran la microsociología como el estudio de unidades reducidas de observación, ya sean grupos restringidos como la familia, un sector determinado de la población o el propio individuo. A través de la microsociología, el sociólogo puede llegar a analizar fenómenos sociales más globales y complejos, cuyo estudio pertenece al ámbito de la macrosociología.Goffman, sociólogo canadiense, ha postulado una teoría y diferentes modelos para este tipo de estudios. Sostiene que la base de la realidad social es la vida cotidiana y no las abstracciones estadísticas o conceptuales. Esta teoría ha impulsado la investigación microsociológica intensiva, haciendo uso de grabadoras y cámaras de vídeo ante situaciones sociales reales, en lugar de situaciones creadas de forma artificial. Está muy unida a la psicología social. La etnografía es un método de investigación de la Antropología Social o Cultural, una de las ramas de la Antropología que facilita el estudio y comprensión de un ámbito sociocultural concreto, normalmente una comunidad humana con identidad propia. Para el sociólogo Anthony Giddens la etnografía es el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo de tiempo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social para lo que es imprescindible el trabajo de campo como herramienta básica. La investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las acciones e interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado; esto se consigue mediante la participación directa del investigador. Con frecuencia, el investigador asume un papel activo en sus actividades cotidianas, observando lo que ocurre y pidiendo explicaciones e interpretaciones sobre las decisiones, acciones y comportamientos. Por lo tanto podemos ver como la historia se centra en un grupo de pares que interaccionan en un entorno urbano y concreto. En relación con esto está la rutina de los acontecimientos, pues se ve como los personajes están influidos en su conducta por su entorno.
Entonces se puede percibir como las escenas recrean los distintos encuentros entre los protagonistas, mostrando la intención etnográfica del director del filme.
En relación con Goffman, Rohmer introduce las relaciones entre los personajes directamente, nos las muestra tal y como ocurren mediante la observación, por lo tanto deja a un lado las estadísticas de las que habla dicho sociólogo. Además, las situaciones e historias que transcurren a lo largo de la película, son de carácter realista y reflejan hechos que se pueden dar en la vida cotidiana, tales como, las reuniones entre amigos, los encuentros amorosos, la vida laboral… Otro hecho a destacar es que se trata de un grupo reducido, lo que permite un conocimiento más detallado de sus relaciones, conductas, sentimientos, emociones… Podemos apreciar las diversas formas de interactuar de los personajes en función de la compañía con la que se encuentren, pudiendo ser un grupo de pares, los desconocidos, la pareja…En los protagonistas vemos diferentes status y roles sociales, pues mientras que Alexandre refleja un status elevado al igual que Blanche, Fabien y Léa se encuentran en un nivel medio de la escala social, unos trabajan y otros son universitarios. Rohmer concede gran importancia a mostrar el interior de los personajes, en especial el de Blanche, por lo que podría, en la película, realizar la función de narrador omnisciente. Aun así, también se percibirían algunos rasgos de la microsociología, que es el estudio de los fenómenos sociales considerados como totalidades y unidades.Teniendo en cuenta lo dicho por Tocqueville en “La democracia en América, volumen II”, en relación con la situación de la mujer en Francia entorno a 1830, se puede ver en la película, la importante evolución experimentada por éstas, ya que se percibe como las protagonistas gozan de gran libertad en sus relaciones amorosas. Antes mientras en Estados Unidos las mujeres disponían de mayores conocimientos y no estaban subordinadas a una autoridad masculina , en Europa, este tipo de situaciones continuaban manteniéndose, por lo que en definitiva se ve en el filme como las cosas han cambiado mucho respecto a esto.BIBLIOGRAFÍA
Webtaller
Wikipedia

Wikipedia, antropología urbana

martes, 3 de marzo de 2009

Sobre Rohmer e "LÁmi de mon amie" (1987)


Para facer o traballo sobre esta película, propoñemos, a parte de ver o film e versión orixinal, por avor -é básico-, consultar unha serie de cousas na rede en relación coa microsocioloxía, o cineasta en cuestión e esta película en particular. É importante vela máis dunha vez e prestar atención ás rúas, prazas, parques, cafeterías, auga da piscina e auga do lago, casas e habitacións, etc. É dicir, ao espazo e aos espazos da urbanización e das vivendas, pois o traballo vai en grande medida sobre iso (tampouco deixemos de ter en conta a natureza, en conraposición, ou talvez en diálogo, coa "urbe", e o papel do azar na historia, os enconros dos personaxes, as cores da súa roupa, etc.).
Ben, pois entonces, podemos ver aquí algo sobre a película, con bastantes análises e detalles de indubidable interese. Agora, a inevitable Wiki falando de Rohmer. A maiores, unha entrevista co autor, por que non. Temos aquí a filmografía de Rohmer. E cambiando de tercio, atopamos agora gracias a estes enlaces breves pero valiosos información sobre Goffman e a chamada "microsocioloxía", que pode dar ideas. E un pouquiño máis sobre microsocioloxía, e sobre antropoloxía urbana, tomada neste caso doutro blog.
Nin que dicir ten que escribindo a palabra ou a frase adecuada en Google ou Firefox atoparemos máis información, se necesaria é...

jueves, 26 de febrero de 2009

La Ola ``Die Well´´


INTRODUCCION


Ficha técnica


Título original: ``Die Well´´
Año: 2008
Duración: 110 min.

Director: Dennis Gansel

Guión: Dennis Gansel, Peter Thorwarth (Novela: ``Todd Strasser´´)

Música: Heiko Maile

Fotografía: Torsten Breuer

Reparto: Jürgen Vogel, Frederick Lau, Jennifer Ulrich, Max Riemelt, Christiane Paul, Elyas M'Barek, Jacob Matschenz, Cristina Do Rego, Maximilian Mauff, Maximilian Vollmar, Ferdinand Schmidt-Modrow, Tim Oliver Schultz, Amelie Kiefer, Fabian Preger, Odine Johne

Productora: Constantin Film Produktion / Rat Pack Filmproduktion / Medienfonds GFP

Argumento


Alemania hoy. Durante la semana de proyectos, al profesor de instituto Rainer Wenger (Jürgen Vogel) se le ocurre la idea de un experimento que explique a sus alumnos cuál es el funcionamiento de los gobiernos totalitarios. Comienza así un experimento que acabará con resultados trágicos.

En apenas unos días, lo que comienza con una serie de ideas inocuas como la disciplina y el sentimiento de comunidad se va convirtiendo en un movimiento real: LA OLA. Al tercer día, los alumnos comienza a aislarse y amenazarse entre sí.

Cuando el conflicto finalmente rompe en violencia durante un partido de waterpolo, el profesor decide no seguir con el experimento, pero para entonces es demasiado tarde, LA OLA se ha descontrolado...

Comentarios

La idea de llevar al cine LA OLA en Alemania surgió durante una cena entre amigos. "Luego, nunca lo volvimos a mencionar," comenta el productor Christian Becker, "pero yo no olvidé la idea. Así que comencé a buscar la manera de obtener los derechos. Al principio no se lo comenté ni a Dennis, porque no quería que se llevara una decepción si la cosa no prosperaba".

La búsqueda de estos derechos le llevó por todo el mundo, desde los editores en Alemania y EE.UU, al propio autor del clásico juvenil "La Ola", Morton Rhue, y a varios agentes y productoras de Hollywood. Finalmente, Becker su productora Rat Pack acabaron en un despacho de Sony, donde pudo obtener los derechos con la ayuda del productor alemán de primer nivel Martin Moszkowicz, de Constantin Film (“Resident Evil:Extinction, "The Perfume – The Store of a Murderer").Ron Jones, quien creara el experimento original, quedó impresioando con la fuerza del propósito del productor: "Christian es sorprendente. ¿Quién invertiría dos años de su vida y su tiempo persiguiendo este sueño? ¡Ese es el tipo de coraje que se necesita! Muchos productores americanos han querido durante años hacer esta historia, y nunca se hicieron con los derechos... ha hecho falta gente como Dennis Gansel y Peter Thorwarth para que esta historia se pudiera llevar al cine".


Presentada en el Festival de Cine de Sundance

Los guionistas decidieron no comenzar el experimento con una discusión directa del Nazismo, tal y como ocurriera en 1967 en Palo Alto. "La Autocracia es básicamente un tipo de despotismo", comenta Dennis Gansel. "Por supuesto, al final se acaba hablando de fascismo. Pero un profesor que comienza directamente diciendo ‘Hoy vamos a discutir el fascismo' ya está revelando demasiado desde un primer momento. Llamándolo ``autocracia´´ suena mucho más inofensivo incluso a pesar de que los mecanismos sociales son básicamente los mismos". Naturalmente, los guionistas eran conscientes de que el Nacionalsocialismo sigue siendo un tema importante en las escuelas alemanas, hecho que aprovecharon para la historia: "Cuando iba a la escuela, los Nazis y el Tercer Reich eran mencionados constantemente. En Historia, en Ciencias Políticas, en Religión, en Literatura e incluso en Biología. En cierto momento acababas más que harto del tema. Eso puede llevar a cierta apatía o incluso arrogancia. ‘Ya lo sabemos – no volverá a pasar – y ahí es donde yo veo el peligro", comenta Peter Thorwarth.

ASPECTOS SOCIOLOGICOS


No tenemos que confundir la Psicología social con la Sociología. La sociología estudia el comportamiento de los grupos y las organizaciones, mientras que la psicología social estudia el comportamiento de la persona en el seno de los grupos y organizaciones, así como las interrelaciones que se establecen y la modificación, en un sentido positivo, tanto de los comportamientos como de estas interrelaciones.


En esta película se habla básicamente de psicología social, pero también está cargada de rasgos de la sociología y también, por supuesto, de las Ciencias Políticas (CCPP).


Ahora vamos a explicar la película, paralelamente a su desarrollo, puesto que solo transcurre en cinco días (aprox.).


Cuando hagamos alusión a temas de sociología o psicología social, lo marcaremos con [*].


Rainer (el profesor, protagonista) está enfadado. A este profesor de instituto le ha tocado el tema de la Autocracia para los proyectos de la próxima semana. No es realmente su tema preferido. Habiendo sido en su juventud un ocupa en Berlín y habiendo participado en numerosas manifestaciones de izquierda, Rainer prefiere enseñar las ideas tras la anarquía. Pero su colega, el Dr. Wieland, se niega a hacer el cambio.


*La autocracia se define como: sistema de gobierno absoluto, en el cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Pero debemos ampliar esta definición. Su uso más habitual es para establecer un parámetro de poder, por ejemplo la oligarquía es el ejercicio de poder por pocos, la autocracia se diferencia de esta porque el poder es ejercido por una sola persona, en vez de pocas. Sin importar el grado o precisión como se quiera clasificar o definir, la autocracia siempre es un sistema político opuesto a la democracia, básicamente por la servidumbre implícita en autocracia.*

Mientras tanto, en el grupo de teatro se desarrolla un gran drama, pero no sobre el escenario precisamente. Los ensayos para la obra “The Visit,” de Friedrich Dürrenmatt, amenanzan con terminar de desorganizarse completamente.

El director Dennis (Jacob Matschenz) está a punto de rendirse ante sus actores, mientras que la actriz principal Karo (Jennifer Ulrich) mantiene una lucha férrea con el payaso de la clase Ferdi (Ferdinand Schmidt-Modrow), quien se niega a ajustarse al guión.

*Esta obra fue traducida al español por: ``La visita de la vieja dama´´. Trata de la visita de la multimillonaria Claire Zachanassian a Güllen, el pueblo de su infancia, donde todos los habitantes se han empobrecido y están llenos de deudas. Ella ofrece mil millones al pueblo con la condición de que maten a Alfred Ill, futuro alcalde y el hombre más popular del pueblo, que en su juventud la dejó embarazada, y luego sobornó a dos testigos para que negaran la acusación de paternidad, obligándola a abandonar el pueblo y hacerse prostituta para sobrevivir. ¿Tendrá algo que ver con la película?*


En la piscina del instituto, Marco (Max Riemelt) golpea el agua con furia. El partido de waterpolo está resultando todo un desastre. No importa cuán duro practiquen y entrenen, no hay forma de progresar frente a los otros equipos, y el entrenador no hace más que pedirles que por una vez jueguen como un equipo. La moral de Marco está por los suelos. Tampoco le apetece volver a casa con su madre alcohólica y su nuevo amante, así que echa todo el tiempo que puede en casa de su novia Karo. Al menos ella tiene una familia real, un hogar estable. A pesar de que Marco y Karo han estado discutiendo recientemente, cuando llega el fin de semana, no faltan a su cita en su club favorito, el "Casino," el lugar al que van todos los chicos del instituto seniors.


*La necesidad que tiene Marco de un ambiente familiar es lo primero que vera satisfecho al entrar en LA OLA. Esto se explica porque los nexos de unión son muy fuertes en las sociedades de carácter autocrático.*

Lunes. El Grupo de Autocracia tiene un comienzo complicado. Todos están más que hartos de discutir el fascismo, un tema perenne en las escuelas alemanas que solamente consigue enfadar a la clase. "Vale sí, los Nazis eran una mierda. Ya hemos captado el mensaje." Entonces alguien comenta algo que despierta una reflexión en Rainer. "¿Así que no creeis que otra dictadura sea posible en Alemania?" En ese mismo momento, decide llevar a cabo un experimento con la clase. En primer lugar, necesitan a un lider, una figura de autoridad. Ordena a los alumnos que le llamen "Mr. Wenger" desde ese mismo momento, y siempre dirigirse a él en pie. De un momento a otro la clase se infunde de disciplina y concentración. Rainer les apremia a la "fuerza a través de la disciplina." Kevin (Maximilian Mauff) rechaza las reglas del juego y es expulsado de clase. Esta nueva energía absorbe incluso a no miembros de la clase, como Tim (Frederick Lau).

*Aquí hay bastantes puntos a comentar:
1. A los alumnos alemanes les aparecen los nazis en casi todas las asignaturas, (como ya se á comentado arriba), eso genera apatía.
2. Rainer, empieza a formular la idea de un experimento real para ver la repercusión del sistema de gobierno de la autocracia y la capacidad de absorción y movilización de las masas en este tipo de sociedades.
Introduce formas clásicas y formas de comportamiento normales en este tipo de sociedades, pone un líder (el mismo)
3. Expulsión (por desacuerdo con las reglas) de un alumno, hecho vigente en gobiernos autocráticos. Esto crea un sentimiento de unidad en las personas del grupo.
4. Tim, una persona que dará mucho juego a lo largo de la película, el intenta hacer amigos pero cuanto más lo intenta mas es marginado…La Ola le dará ese sentimiento de formación de algo, de unidad…

Todo esto asienta las bases para el desarrollo del film.*


Martes. "Buenos días, Mr. Wenger!" Rainer no puede creer lo que ve. En vez de caos y ruido, tiene ante sí una clase ordenada y de comportamiento impecable. A continuación, ofrece el eslogan del día, ``fuerza a través de la unidad´´. ``Los alumnos con notas malas son sentados al lado de otros alumnos con mejores resultados, ya que "si todos trabajamos juntos, seremos más fuertes." La clase acoge la sugerencia de introducir un uniforme de camisa blanca con entusiasmo.


*El experimento a empezado y la clase lo afronta con entusiasmo, hace un cambios en clase consolidado el poder de líder que se la ha dado y no solo eso trae otra de las características más habituales de los gobiernos autocráticos el uniforme. En este caso camisa blanca y algunos alumnos que antes se comportaban como unos egoístas, en medio de ese sentimiento de unión, ayudan a otros compañeros dándoles camisas blancas que alguno no tenia…(la tienda del centro comercial agota las camisas bancas a los pocos días…)*

Miércoles. Karo no sabe qué esta pasado. Ella ha sido la única que no ha respetado el código de vestimenta, y es que no le gusta el blanco, y ahora se siente como una oveja negra entre la gente de su clase. Normalmente, es ella la que lleva la voz cantante en la clase, pero ahora de repente, se ve relegada a un lado, ¡por una simple camisa! Su incomodidad crece más y más durante la clase. Cuando los alumnos recogen sugerencias para dar un nombre al movimiento, Karo es claramente ignorada. El hecho de que sea la sugerencia, LA OLA, de su novio la que salga elegida no hace más que empeorar las cosas. Sintiéndose insultada, Karo comienza a replegarse. No puede ya ni confiar en su mejor amiga, Lisa (Cristina Do Rego): "¿Estáis todos contra mi ahora, con vuestras camisas blancas?"


*Aquí se puede apreciar algo que también aparece en el experimento llevado a cabo por Ron Jones, es la obediencia extrema a la figura del líder, a la autoridad… Esto se relaciona con el ``experimento Milgram´´, este se explicara mas abajo*

La energía de LA OLA comienza a extenderse por el grupo de teatro y el equipo de waterpolo. En lugar de competir entre ellos, de repente los chicos comienzan a cooperar entre sí. Su espíritu de equipo resulta infeccioso. El entusiasmo de los miembros de LA OLA es imparable: Sinan (Elyas M’Barek) diseña un logo para ellos. Tim les crea un sitio web, montan su propio blog en MySpace. LA OLA va ganando fuerza. Rainer lo llama "Fuerza a través de la acción," un lema que sus seguidores no tardan en hacer realidad: en una sola noche llenan las paredes de la cuidad con graffittis con su logo. "Esta es nuestra señal… ¡Vamos a darle la vuelta a esta ciudad como una ola!".


*La forma de gobierno autocrática, afecta a las personas dentro del grupo, pero también a las que están alrededor y de esa forma se adueñan de todo según la autoridad y la ley de la persona que está en el punto máximo de la jerarquía.*

Jueves. LA OLA se ha adueñado de toda la escuela. Con orgullo, Sinan y Bomber (Maximilian Vollmar) enseñan a Rainer el saludo de LA OLA que han ideado. "Todos los grupos tienen su saludo ¿no? Como el Poder Negro." Cuando Karo ve que a los alumnos que no hacen el saludo se les niega el acceso a la escuela, decide que ya ha tenido bastante. En ese momento, se enfrenta a Rainer: "!Todo esto se ha descontrolado!" Rainer a su vez está teniendo problemas familiares. Su esposa, Anke (Christiane Paul), esta furiosa con él. En la sala de juntas están reunidos hablando sobre el propio Rainer. Cuando Tim aparece para ofrecerse como guardaespaldas personal de Rainer, él mismo comienza a darse cuenta de que las cosas han ido demasiado lejos y de que está perdiendo el control de LA OLA.


*Otro de los rasgos de los gobiernos autocráticos son sus símbolos, saludos, banderas, etc. La discriminación ante la no utilización de los mismos, por miembros considerados del grupo, es causa habitual de repudiamiento y discriminación. La situación de los otros profesores, (en esta caso podrían ser comparados con otras autoridades, no reconocidas por el sistema autocrático) es de impotencia no saben qué hacer para parar la OLA.


Normalmente los líderes tienen guardaespaldas, por eso a Tim no le pareció extraño querer proteger a su líder. Todo lo contrario que a él… El experimento solo debía producirse en la clase, y no sobrepasar el ámbito escolar. Rainer se dio cuenta al hablar con Tim de que estaba perdiendo el control del experimento*

Viernes. La clase se rebela. Durante la noche, alguien ha distribuido flyers con el lema de "¡Paremos LA OLA!" por toda la escuela. Las sospechas recaen inmediatamente sobre Karo. Pero primero tienen que ocuparse del partido de waterpolo contra otro instituto. El equipo tiene las gradas llenas de seguidores. Por todos lados pueden verse camisas blancas. La atmósfera es perfecta, el equipo se entrega al cien por cien, están ganando el partido. De repente, el clima se descontrola. Karo y Mona (Amelie Kiefer) se han colado en el partido y empiezan a repartir folletos de "Paremos LA OLA!" por todas partes. En ese momento todo se descontrola. Surge una pelea entre los alumnos del instituto rival y entre los propios jugadores en el agua. El árbitro cancela el partido. Marco no puede creer lo que ha sucedido y se enfrenta a Karo: "¡Habríamos ganado si no lo hubieras estropeado todo!" En su furia, le golpea. LA OLA se ha convertido en un monstruo. Asombrado por su propia reacción, Marco acude a casa de Rainer y le suplica que ponga fin al experimento. "¡La he golpeado simplemente por estar en contra de LA OLA, y eso que la quiero!" LA OLA se ha descontrolado completamente. Rainer se da cuenta de que todo ha ido demasiado lejos, pero ¿cómo parar LA OLA? ¿Conserva él aún el poder para parar este movimiento?...


*Empieza la rebelión, un estado autocrático en el que la sociedad está controlada de una forma autocrática es antagónico a un estado democrático, por eso no se puede consentir (como de una forma democrática) la divulgación o libre-pensamiento si va en contra de las normas establecidas por la autoridad que tiene el poder autocrático, asi Karo y Mona no se les puede permitir la divulgación de esa información. Lo que se pretende demostrar con los diversos experimentos que se expondrán más abajo es que las personas somos fácilmente manipulables y la facilidad que aquí se demuestra para el control de las masas es increíble, pero aquí en la película… Rainer sigue teniendo la autoridad pero, ¿cómo se puede en un supuesto estado autocrático, imponer la democracia de nuevo?… No queremos desvelar el final del film, pero se descubren muchas cosas que evocan en reflexiones muy profundas sobre política y el comportamiento de las sociedades antes sus líderes y la presión.*

EXPERIMENTOS SOCIOLOGICOS

Experimento de La Ola

La Tercera Ola fue el nombre que el profesor de historia Ron Jones dio a una recreación experimental de la Alemania Nazi que él mismo dirigió con alumnos de secundaria (preparatoria en algunos países).


El experimento se llevó a cabo en el Cubberley, un colegio de Palo Alto, California, durante una semana de 1967. Jones, al no poder explicar a sus alumnos por qué los ciudadanos alemanes (especialmente los no judíos) permitieron que el Partido Nazi exterminara a millones de judíos y otros llamados "indeseables", decidió mostrárselo. Jones escribe que comenzó con cosas simples, como la disciplina en el salón de clases, y que logró convertir a su clase de historia en un grupo con un gran sentido de propósito.


Jones llamó al movimiento "La Tercera Ola", debido a la noción popular de que la tercera de una serie de olas en el mar es siempre la más fuerte, y afirmó que sus miembros revolucionarían al mundo. Al parecer, el experimento cobró vida propia, con alumnos de toda la escuela uniéndose a él. Jones escribió que se preocupó acerca del resultado del ejercicio antes de detenerlo diciendo que el movimiento tenía un líder mundial, y luego mostrando una película de éste: Adolf Hitler.


A pesar de las implicaciones evidentes que este estudio ofrece sobre la maleabilidad mental juvenil, tiene particular interés tanto para los psicólogos que pudieran desear comprenderlo y prevenirlo, como para aspirantes a dictadores que pudiesen intentar recrearlo, poco se ha hecho conocido sobre el asunto. Todd Strasser, con el pseudónimo Morton Rhue, escribió una novela sobre el tema titulada "La Ola", que luego fue adaptada al cine y teatro. Más tarde, Jones en persona se ofreció su propio material. Los investigadores del experimento han tenido dificultades para obtener información de parte de alguno de los estudiantes involucrados.


En 2006, se intentó recrear el experimento en una clase de historia de una escuela primaria de Florida con niños aún más jóvenes.

Os dejamos para acabar de comentar el experimento un fragmento en castellano de la película que se encuentra en Youtube:

EXPERIMENTOS SIMILARES

Experimento de Stanford


Los participantes fueron reclutados por medio de anuncios y una oferta de una paga de 15 dólares por participar en la “simulación de una prisión”. De los que respondieron, seleccionaron a los 24 más saludables y estables psicológicamente. Los participantes eran estudiantes universitarios y predominaba la raza blanca.


El grupo de 24 jóvenes fue dividido aleatoriamente en dos mitades: los “prisioneros” y los “guardias”. Este papel se les asignó mediante el lanzamiento de una moneda y no había diferencias objetivas de estatura o complexión entre los dos grupos. Zimbardo (psicólogo encargado del experimento) estableció varias condiciones específicas que esperaba que provocaran la desorientación y la despersonalización de los individuos.


Los guardias recibieron porras y uniformes de inspiración militar, que ellos mismos habían escogido. También se les proporcionaron gafas para impedir el contacto visual.


Los prisioneros debían vestir sólo batas de (sin ropa interior) y sandalias con tacones de goma, escogidos para contribuir a su incomodidad y provocar la desorientación. Se les designaría por números en lugar de por sus nombres. Estos números estaban cosidos a sus uniformes. Además debían llevar medias de nylon en la cabeza para simular que tenían las cabezas rapadas, a semejanza de los reclutas en entrenamiento para que recordaran continuamente su encarcelación.


El experimento se descontroló rápidamente. Los prisioneros sufrieron—y aceptaron— un tratamiento humillante a manos de los guardias, y muchos mostraban graves trastornos emocionales. El segundo día se desató un motín. Los guardias se prestaron como voluntarios para hacer horas extras y disolver la revuelta, atacando a los prisioneros con extintores sin la supervisión directa del equipo investigador. Se abandonaron rápidamente la higiene y la hospitalidad y se obligó a algunos prisioneros a limpiar retretes con sus manos desnudas y a la práctica de actos homosexuales para incrementar su humillación. Se decidió terminar el experimento prematuramente cuando Christina Maslach (una estudiante) objetó que la "prisión" mostraba unas pésimas condiciones tras ser introducida para realizar entrevistas. Tras apenas seis días, ocho antes de lo previsto, el experimento fue cancelado.


Entre las novelas y películas inspiradas en la historia real de este experimento podemos destacar Black Box del autor alemán Mario Giordano o un documental realizado por la BBC titulado The Experiment


Experimento de Milgram


El experimento de Milgram fue una serie de experimentos de psicología social llevados a cabo por Stanley Milgram, psicólogo en la Universidad de Yale. El fin de la prueba era medir la buena voluntad de un participante a obedecer las órdenes de una autoridad aun cuando éstas puedan entrar en conflicto con su conciencia personal. A través de anuncios en un periódico de New Haven se reclamaban voluntarios para participar en un ensayo relativo al "estudio de la memoria y el aprendizaje" en Yale, por lo que se les pagaba cuatro dólares más dietas. A los voluntarios que se presentaron se les ocultó la realidad de la investigación. Los participantes eran personas de entre 20 y 50 años de edad y con todo tipo de educación. El experimento requiere tres personas: El experimentador (el investigador de la universidad), el "maestro" (el voluntario que leyó el anuncio en el periódico) y el "alumno" (un cómplice del experimentador que se hace pasar por participante en el experimento). El experimentador le explica al participante que tiene que hacer de maestro, y tiene que castigar con descargas eléctricas al alumno cada vez que falle una pregunta.


Separado por un módulo de vidrio del "maestro", el "alumno" se sienta en una especie de silla eléctrica y se le ata para "impedir un movimiento excesivo". Se le colocan unos electrodos en su cuerpo con crema "para evitar quemaduras" y se señala que las descargas pueden llegar a ser extremadamente dolorosas pero que no provocarán daños irreversibles. Todo esto lo observa el participante. Se comienza dando tanto al "maestro" como al "alumno" una descarga real de 45 voltios con el fin de que el "maestro" compruebe el dolor del castigo y la sensación desagradable que recibirá su "alumno". Seguidamente el investigador, sentado en el mismo módulo en el que se encuentra el "maestro", proporciona al "maestro" una lista con pares de palabras que ha de enseñar al "alumno". El "maestro" comienza leyendo la lista a éste y tras finalizar le leerá únicamente la primera mitad de los pares de palabras dando al "alumno" cuatro posibles respuestas para cada una de ellas. Éste indicará cuál de estas palabras corresponde con su par leída presionando un botón (del 1 al 4 en función de cuál cree que es la correcta). Si la respuesta es errónea, el "alumno" recibirá del "maestro" una primera descarga de 15 voltios que irá aumentando en intensidad hasta los 30 niveles de descarga existentes, es decir, 450 voltios. Si es correcta, se pasará a la palabra siguiente. En realidad, estas descargas no existen ya que todo es una simulación del alumno con el fin de comprobar a donde llega el ser humano. Por lo general, cuando los "maestros" alcanzaban los 75 voltios, se ponían nerviosos ante las quejas de dolor de sus "alumnos" y deseaban parar el experimento, pero la férrea autoridad del investigador les hacía continuar. Al llegar a los 135 voltios, muchos de los "maestros" se detenían y se preguntaban el propósito del experimento. Cierto número continuaba asegurando que ellos no se hacían responsables de las posibles consecuencias. Algunos participantes incluso comenzaban a reír nerviosos al oír los gritos de dolor provenientes de su "alumno". El objetivo de este experimento, como ya se dijo anteriormente, es observar como es el comportamiento humano ante una autoridad a pesar de estar haciendo daño (aunque esto fuera simulado, el profesor pensaba que era real) a otro ser humano.

El experimento está muy bien reproducido en la película de Henri Verneuil titulada "I... comme I care". Dejamos también un fragmento de esta película en youtube, el único problema es que es en francés pero tranquilos…esta subtitulada

Parte 1


Parte 2

Esperamos que os haya gustado (los que hayais tenido la fuerza de leerlo todo claro), que por cierto sentimos mucho la falta de simplificación, pero todo nos parecia importante.
Diego y Iván

BIBLIOGRAFÍA

- Blog "Ad Lucum Augusti", entrada "Experimento socilógico: La Ola"
-Wikipedia
-http://www.adlucumaugisti.blogspot.com/
-La Ola, Página web oficial de la pelicula en castellano
-La HIGUERA, pagina web de información sobre películas.

viernes, 6 de febrero de 2009

"Pather Panchali", de Satyajit. Ray

No seu día comezamos ver a famosa película que inicia a tamén coñecida "Triloxía de Apu", "Pather Panchali", do cineasta e escritor indio Satyajit Ray, triloxía composta por "Pather Panchali" ("El lamento del sendero", en castelán, 1952-55), "Aparajito" ("El invencible", 1956) e "Apur Sansar" ("El mundo de Apu", 1958). Lamentablemente YouTube non inclúe versión subtitulada en galego ou castelán, pero polo menos pódese ver... ¡O idioma da India é fácil, non hai problema! Esta triloxía consta sempre na típica lista das cen mellores películas de todos os tempos. Por exemplo, no libro de John Kobal, Las cien mejores películas aparece a triloxía completa de número trinta e cinco, por diante de "La dolce vita", "A palabra" ou "A idade de ouro", entre outras.
Aquí tedes a primeira parte, xa vista, para que a vexas outra vez, e sigas, se queres... Nas bibliotecas pública haina, e se non a hai, pódese pedir polo préstamo interbibliotecario (traena da biblioteca máis cercana: é un servicio que podes e debes utilizar).

jueves, 5 de febrero de 2009

Futuro imperfecto


"Giraremos el pomo de la puerta
que da a ningún lugar, ninguna parte
cuyo significado conozcamos,
querremos el mar y sus aristas
bajo el vacío abismo del futuro
-como una sombra que es orden y mordaza
del silencio profundo del presente
y el recuerdo estruendoso del pasado-
un azul rotundo, ya casi opaco,
que nos engulle con la amenazante
incertidumbre del desconocido.

Cuando esperamos hechos posibles
sólo la soledad nos acompaña."

(Elena Medel, "Futuro imperfecto")